Nelly Furtado - Say It Right (Everyonne Bootleg) שירים להורדה
Published: 7 months ago By: Brazilian Music Tv

אם הנגן אינו פועל, לחץ שוב על הכפתור

לבחירת שרתים שונים להורדה שיר

שרת 1

להורדה לחץ על הכפתור הכחול

Download


שרת 4


לבחירת שרתים שונים להורדה שיר


להורדה מדרך אחרת הורדה קובץ מקישורים נוספים

אם אתה לא רואה את הכפתור להורדה מחדש את הדפדפן

חכה קצת, אחרי כמה שניות תהיה כפתורים מרובעים הקישור לקובץ שיר להורדה


12, 757 views

530 Likes   8 Dislikes

FFFFF

♫ Nelly Furtado - Say It Right (Everyonne Bootleg)
Music Link: https://soundcloud.com/everyonnemusic/nelly-furtado-say-it-right-everyonne-bootleg

Brazilian Music Tv
Site (Support): http://www.brazilianmusic.net
SoundCloud: https://soundcloud.com/brazilianrecords
Facebook: https://www.facebook.com/BrazilianSounds/
Instagram: https://www.instagram.com/leandrohwsky/
Twitter : https://twitter.com/leandrohwsky
Contact: contact@brazilianmusic.net


Everyonne Bootleg
SoundCloud: https://soundcloud.com/everyonnemusic
Facebook: https://www.facebook.com/everyonnemusic
Instagram: https://www.instagram.com/everyonnemusic/

Nelly Furtado
Facebook: https://www.facebook.com/nellyfurtado/
Instagram: https://www.instagram.com/nellyfurtado/Photography by: PATHÉTIQUE
https://www.instagram.com/how_pathetique/
BrazilianMusicTv©

video-sidebar

השירים דומים שירים להורדה