דולי ופן עם אנה זק ונסרין קדרי שירים אמן

  - Bang Bang 3:16