זהבה בן מתוך ההופעה של דיקלה פארק גבעתיים שירים אמן

  - אתי 3:47