חפלה מרוקאית מטריפה I מורן טנצמן שירים אמן

  - Morocco 2:21